Tyvärr har vetenskapen ännu inte hittat någon lösning på hur vi människor kan bli odödliga, men den har gjort stora framsteg när det gäller att leva längre. I själva verket vet vi numera att vi kan leva mycket längre om vi bara gör justeringar i vår livsstil. Små justeringar som kan göra att vår biologiska ålder sänks med tio år! Här är några råd som gör att du kan må bättre och leva längre.

Utför en avancerad undersökning av din nuvarande hälsostatus

Innan vi börjar dela med oss av de mest grundläggande råden för att sänka din biologiska ålder är det viktigt att betona att det inte finns ett enda råd som kan hjälpa alla. Vi är ju alla så otroligt olika och påverkas därför inte på samma sätt av olika faktorer. 

 

Ett förslag är därför att du låter experter göra en noggrann hälsokontroll av ditt nuvarande tillstånd och eventuella framtida risker. Genom en livsstilsscreening, blodanalys, DNA-analys, epigenetisk kartläggning och kardiovaskulära tester samt en genomgång med en personlig läkare kan du få en personlig hälsoplan som kan hjälpa dig att leva ett längre och bättre liv.

Se upp med vad du stoppar i kroppen

Hälsosamma matvanor är absolut det viktigaste att tänka på om du vill sänka din biologiska ålder och framför allt må bättre. Forskning visar faktiskt att hälsosamma matvanor kan bidra till att minska risken för både hjärt- och kärlsjukdomar med 30-50 procent och förebygga upp till en tredjedel av alla cancerfall. Uppskattningar visar också att ohälsosamma matvanor är den näst vanligaste sjukdomsorsaken i Sverige efter tobak.

 

Med andra ord har det du stoppar i din kropp en otrolig inverkan för din biologiska ålder och ditt allmänna mående. Genom att äta livsmedel som fet fisk, valnötter, bladgrönsaker, kål, broccoli och rapsolja bekämpar du inflammationer som gör att du åldras snabbare. Snabba kolhydrater, som vitt bröd och pasta, bidrar också till en process som kallas glykosylering, vilket ökar nivåerna av ett ämne som kallas AGE och bidrar till inflammationer.

Stressa mindre

Stress har en otrolig inverkan på oss människor, även om det för många känns som en oundviklig del av livet. All stress är såklart inte farlig, men när stressen blir svårhanterlig och när du går med det under en lång tid kan den bli farlig. Då kan du drabbas av ständig trötthet och sömnproblem, koncentrationssvårigheter, försämrat minne, ångest, uppgivenhet och depression. Forskning har även visat att långvarig stress kan skada kroppen på cellnivå och påskynda den biologiska åldern.

 

Om du vill sänka din biologiska ålder rekommenderar vi därför att du gör vad du kan för att stressa mindre och inte minst försöker lära dig att hantera stress bättre, till exempel genom meditation. Meditation kan vara otroligt fördelaktigt för människor som har svårt att hantera stressiga situationer eftersom det ger djup avslappning och ett lugnt sinne. Att värna om sitt mentala välmående går ofta hand i hand med att värna om sitt fysiska välmående, vilket är så uppenbart när det gäller just meditation och stresshantering.